Serbian English German Macedonian Slovenian

Naše usluge

Informišite se o usluga koje Eurobroker

nudi svojim klijentima.

 

Dugme VISE2 

 

Kako trgovati?

Saznajte o trgovanju  

hartijama od vrijednosti i 

nalozima za kupovinu i prodaju.

 

Dugme VISE2

Mreža poslovnica

78 poslovnica u zemlji i regionu

 

Dugme VISE2

Saradnja

Saradnjom sa brokerskim kućama iz regiona

omogućili smo svojim klijentima izdavanje

naloga na Sarajevoskoj berzi (SASE) i

Beogradskoj berzi (BELEX)

Dugme VISE2

e Trader

Postotak 0,5 eTrader   najniža provizija na tržištu

(bez minimalne naknade)

 

Dugme VISE2

Info rmacije

Informacije sa tržišta kapitala možete

dobiti na brz i jednostavan način.

 Dugme VISE2

 

Naši partneri