fbpx

Milena Kajganić, Rukovodilac sektora za trgovanje, Broker i Računovođa

Milena-Kajganic-slika

Milena Kajganić, Rukovodilac sektora za trgovanje, Broker i Računovođa

Telefon: +387 51 230 822
E-mail: milena.kajganic[a]eurobroker.ba


Odgovorna za obavljanje složenijih poslova i za korišćenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih sektoru. Takođe obavlja prijem, kontrolu i izvršavanje naloga u skladu sa pravilima berzanskog posrednika, vrši obradu naloga, prati i analizira emitente i trgovanje hartijama od vrijednosti, komunicira sa klijentima i obavlja druge poslove i zadatke po nalogu direktora. Kao Računovođa takođe je odgovorna za vođenje računovodstvene evidencije, priprema i izvršava naloge za plaćanje, vođenje i kontrolisanje evidencije o stanju i promjenama na novčanim računima klijenata i obavljanje svih drugih poslova iz uobičajene nadležnosti računovođe.

Milena Kajganić je završila studije u Beogradu 2007.godine na Fakultetu za poslovne studije i nakon sticanja zvanja diplomiranog ekonomiste započinje rad u Raiffeisen BANK dd u Banja Luci , u sektoru kredita za pravne subjekte.

Radila je u kompaniji „Una“ IGP ad u Kozarskoj Dubici u sektoru računovodstva i finansija, kao i u kompaniji „Unaplod“ ad Kozarska Dubica na poziciji glavnog finansijskog knjigovođe.

Posjeduje licencu brokera izdatu od Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 05-03-145/14 od 04.04.2022. godine koja važi  do 04.04.2024. godine.

Takođe posjeduje i zvanje Sertifikovanog računovođe i član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske.

Na poziciji brokera u Eurobrokeru radila je u periodu od 02.05.2011.godine do 14.06.2012.godine, a zatim ponovo od 01.03.2014.godine.

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search