fbpx

Tanja Đukić, Broker

Tanja-Djukic-slika

Tanja Đukić, Broker

Telefon: +387 51 230 823
E-mail: tanja.djukic[a]eurobroker.ba

Odgovorna za prijem, kontrolu i izvršavanje naloga u skladu sa pravilima berzanskog posrednika, vrši obradu naloga, prati i analizira emitente i trgovanje hartijama od vrijednosti, komunicira sa klijentima i obavlja druge poslove i zadatke.

Tanja Đukić je rođena 1993. godine u Banjoj Luci. Završila je Srednju ekonomsku školu u Banjoj Luci, a 2016. godine i studije poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci te tako stekla zvanje diplomiranog ekonomiste.
 
Posjeduje sertifikat o položenom stručnom ispitu za zvanje brokera kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske i licencu za zvanje brokera broj 05-03-160/17 koja važi od 12.07.2023. do 12.07.2025. godine.
 
U Eurobrokeru je zaposlena od juna 2017.godine.
 
Aktivno govori engleski, a pasivno ruski i njemački jezik.

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search