fbpx

Boris Majstorovi, direktor i investicioni savjetnik

Boris-Majstorovic-slika

Boris Majstorović, direktor i investicioni savjetnik

Telefon: +387 51 230 825
E-mail: boris.majstorovic[a]eurobroker.ba

Odgovoran za upravljanje cjelokupnim poslovanjem Eurobroker-a i vođenje ključnih klijenata. Takođe obavlja poslove investicionog savjetovanja koje obuhvataju obavještavanje klijenata o stanju na tržištu hartija od vrijednosti i davanje savjeta u vezi sa kupovinom, odnosno prodajom određenih hartija od vrijednosti, davanje pravnih ili finansijskih savjeta iz oblasti korporativnog upravljanja, obavljanje tehničke, fundamentalne i druge analize, učestvovanje u izradi pravnih i drugih akata i dokumenata i obavljanje drugih sličnih poslova za klijenta. Takođe obavlja blok poslove, poslove agenta emisije i poslove preuzimanja i sve druge kompleksnije poslove sa tržišta kapitala.

Boris Majstorović je rođen 1984. godine u Banja Luci. Završio je srednju Elektrotehničku školu "Nikola Tesla" Banja Luka, smijer Računari. 2009. godine diplomirao je na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment (PIM) Banja Luka na odsjeku ekonomije. Posjeduje certifikat o položenom stručnom ispitu za zvanje Brokera i Investicionog menadžera kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske i položen stručni ispit za Zastupnika i Brokera u osiguranju kod Agencije za osiguranje Republike Srpske. Ima višegodišnje iskustvo kao broker. Posjeduje licencu - dozvolu za obavljanje poslova investicionog savjetovanja, broj 05-05-09/17, koja važi od 12.07.2021. do 12.07.2023. godine.

Na poziciji direktora Eurobrokera je od 03.07.2013. godine. Boris je od jula 2009. do novembra 2010. godine bio analitičar u Društvu za upravljanje investicionim fondovima "BLB-MENADŽMENT INVEST" a.d. Banja Luka. U toku studiranja obavljao je stručnu praksu u UniCredit Bank a.d. Banja Luka. Od jula 2003. do juna 2008. godine sa srednjom stručnom spremom obavljao poslove administrativnog službenika u firmi "Dragana komerc" d.o.o. Banja Luka.

Učestvovao na brojnim stručnim seminarima i drugim vidovima edukacije iz domena profesionalnog angažmana. Pasivno govori engleski jezik. Oženjen je i otac dvoje djece.
 

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search