fbpx

Boris Majstorovi, direktor i investicioni savjetnik

Boris-Majstorovic-slika

Boris Majstorović, direktor i investicioni savjetnik

Telefon: +387 51 230 825
E-mail: boris.majstorovic[a]eurobroker.ba
 
Boris Majstorović rođen je 17.11.1984. godine u Banja Luci. Nakon završetka srednje Elektrotehničke škole "Nikola Tesla" u Banja Luci, upisuje Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment i 2009. godine stiče zvanje Diplomirani ekonomista-menadžer. Tokom svoje karijere nastavlja sa usavršavanjem, pa tako polaže stručni ispit za zvanje brokera, stručni ispit za zvanje investicionog menadžera, stručni ispit za brokera i zastupnika u osiguranju, kao i brojne druge sertifikate.
 
Profesionalnu karijeru započinje 2009. godine, kao Analitičar u Društvu za upravljanje investicionim fondovima “BLB-MENADŽMENT-INVEST”. 2010. godine prelazi u „Eurobroker“ a.d. Banja Luka na poziciju brokera, a 2013. imenovan je za Direktora „Eurobroker“ a.d. Banja Luka. 
 
Odgovoran za upravljanje cjelokupnim poslovanjem Eurobroker-a i vođenje ključnih klijenata. Takođe obavlja poslove investicionog savjetovanja koje obuhvataju obavještavanje klijenata o stanju na tržištu hartija od vrijednosti i davanje savjeta u vezi sa kupovinom, odnosno prodajom određenih hartija od vrijednosti, davanje pravnih ili finansijskih savjeta iz oblasti korporativnog upravljanja, obavljanje tehničke, fundamentalne i druge analize, učestvovanje u izradi pravnih i drugih akata i dokumenata i obavljanje drugih sličnih poslova za klijenta. Takođe obavlja blok poslove, poslove agenta emisije i poslove preuzimanja i sve druge kompleksnije poslove sa tržišta kapitala. 2017. godine prelazi sa pozicije brokera na poziciju investicionog savjetnika u Eurobroker-u. 
 
Posjeduje licencu za obavljanje poslova investicionog savjetovanja izdatu od Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj 05-05-09/17, koja važi od 12.07.2023. do 12.07.2025. godine.
 
2015. godine imenovan je za člana Nadzornog odbora - Odbora za reviziju Banjalučka berza a.d. Banja Luka, da bi od 2018. godine do danas obavlja i funkciju člana Upravnog odbora Banjalučka berza a.d. Banja Luka. Maja 2018. godine zajedno sa par prijatelja osniva prvu fintach kompaniju u BiH pod nazivom „Digital Asset Management“ d.o.o. Banja Luka čiji prvi projekat je BCX - Balkan Crypto Exchange, prva multifukcionalna blockchain platforma za pohranu, razmjenu i trgovinu digitalnom imovinom. Septembar 2021. godine sa još par investitora osniva još jednu fintach, start-up kompaniju pod nazivom „Digital Money Transfer“ d.o.o. Banja Luka čiji projekat je mobilna aplikacija Lova. Lova je mobilni novčanik za primanje, slanje, plaćanje i naplaćivanje roba i usluga putem elektronskog novca.
 
Boris je učestvovao na brojnim konferencijama i panel diskusijama, stručnim seminarima i drugim vidovima edukacije iz domena profesionalnog angažmana. Oženjen je i otac dvoje djece.KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search