fbpx

Otvorite račun

1. Aplikacija
Lični podaci
Identifikacija

Autentifikacija korisnika je neophodna kako bi mogli da utvrdimo da ste upravo Vi osoba koja dostavlja na verifikaciju podatke i dokumente o identitetu i adresi stanovanja. Obzirom da smo u zakonskoj obavezi da izvšimo identifikaciju i autentičnost dokementa, autentifikaciju ćete izvršiti tako što ćete nam kao prilog na dnu ove forme, dostaviti fotografiju u visokoj rezoluciji, na kojoj u ruci pored Vašeg lica držite vaš identifikacioni dokument. Neophodno je da je i Vaše lice i Vaš dokument u fokusu te da je Vaša slika na samom dokumentu i Vaše ime i prezime jasno vidljivo i čitljivo. Molimo vas da Vaše lice i dokument ispunjavaju cijelu sliku kako bi na slika bila što detaljnija. Najbolji način je da zamolite nekoga da vas uslika sa distance koja omogućuje odgovarajući kvalitet fotografije. Fokusirajte aparat na dokument tako da se podaci na dokumentu jasno vide. Prije slanja slike provjerite fotografiju tako da je slika jasna i čista i da se podaci na dokumentu mogu jasno pročitati.

Adresa

Molimo Vas da popunite sva tražena polja koja se odnose na adresu stanovanja. Za verifikaciju unesenih podataka, neophodno je na dnu forme da dodate kao prilog sliku u boji dokumenta kojim potvrđujete navedene podatke o adresi stanovanja. Dokument treba biti u formi fotografije ili skeniranog dokumenta. Slika dokumenta mora biti u visokoj rezoluciji, čista i jasna, te da su Vaše ime i prezime, te adresa stanovanja jasno vidljivi i čitljivi. Slika mora da pokazuje jasno čitav dokument bez nedostajućih ivica i bez detalja ili nedostataka koji narušavaju čitljivost.

Kao prilog dostaviti bilo koji od navedenih dokumenata:

- Dokumenti ili izjave izdate od državnih organa koja potvrđuju adresu stanovanja (ne stariji od 6 mjeseci);
- Važeći dokument o vlasništvu ili iznajmljivanju kuće ili stana (notarski potvrđen);
- Izvještaj iz banke, izvještaj po kreditnoj ili debitnoj kartici ili potpisano pismo iz banke (ne starije od 6 mjeseci);
- Račun za telefon, internet ili komunalne usluge sa navedenim vašim imenom i adresom ( ne starije od 6 mjeseci);
- Račun ili polisa osiguravajućeg društva (ne staraija od 12 mjeseci);
- Lični dokument sa vašim imenom i adresom (ako je dokument dostavljen za verifikaciju ličnih podataka onda nije moguće koristiti ovaj dokument)

Dokumenti koji ne prikazuju jasno unesene informacije, koji su naknadno izmijenjeni, prepravljani ili retuširani će biti odbijeni u procesu verifikacije.

Bankovni račun
Kontakt informacije

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search