fbpx

Agent emisije hartija od vrijednosti

divider1_eurobroker

Želite jeftino doći do finansijskih sredstava?

Emisijom Akcija i Obveznica možete obezbjediti neophodna finansijska sredstva za dalji razvoj Vašeg biznisa

Želite li da Vaša kompanija raste?

Izlaskom na berzu i novim emisijama akcija, kompanija organizaciono raste, dolazi do razdvajanje vlasničke i upravljačke strukture  i razvoja korporativnog upravljanja

Šta dobijate izlaskom na Berzu?

Rješavate "problem nasljednika", jednostavniji način izlaska iz biznisa ukoliko se odlučite za to i pojednostavljena procedura prikupljanja kapitala u budućnosti

Šta spada pod poslove Agenta emisije?

divider1_eurobroker
U obavljanju poslova agenta emisije Berzanski posrednik priprema, organizuje i sprovodi cjelokupni proces emisije hartija od vrijednosti za klijenta (emitenta) u skladu sa zakonom i propisima kod IPO – inicijalnih javnih ponuda i SPO – sekundarnih javnih ponuda.
 

Dozvola broj 01-UP-56-346-2/17 izdata od Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske dana 12.07.2023. godine i važi do 12.07.2026. godine

Šta je IPO i SPO?

divider1_eurobroker

Inicijalna javna ponuda (IPO) - je proces pri kojem privredno društvo (kompanija)
koje je u vlasništvu jednog ili više lica, prvi put prodaje akcije privrednog društva (kompanije)
širokom krugu investitora i izlazi na Berzu.

Sekundarna javna ponuda (SPO) - ukoliko preduzeće koje je već izvršilo inicijalnu javnu ponudu i
čije se akcije već uvrštene na berzi ponovo emituje akcije putem javne ponude,
riječ je o sekundarnoj javnoj ponudi.

Prednosti

divider1_eurobroker
 • Finansijske prednosti

 • Organizacione prednosti

 • Marketinške prednosti

 • Rješavanje „problema nasljednika“

 • Tržišno vrednovanje kompanije i jednostavan način izlaska iz biznisa

 • Pojednostavljenje prikupljanja kapitala u budućnosti (SPO)

 • Akcije kao sredstvo plaćanja u preuzimanju drugih preduzeća

Nedostaci

divider1_eurobroker
 1. Vrijeme i troškovi sprovođenja IPO

 2. Gubitak dijela vlasništva

 3. Troškovi revizije i izvještavanja

Obaveze izvještavanja Emitenta

divider1_eurobroker
 • Godišnji finansijski izvještaj (do 28.02.)

 • Polugodišnji finansijski izvještaj (do 31.07)

 • Kvartalni finansijski izvještaj (do 30.04. i 31.10.)

 • Revizorski izvještaj (do 30.06.)

 • Izvještaj o poslovanju

 • Odluka o sazivanju skupštine akcionara

 • Prijedlozi odluka skupštine akcionara u vezi sa isplatom dividende, promjenom na kapitalu, statusnim promjenama, itd.

 • Odluke skupštine akcionara u vezi sa isplatom dividende, promjenom na kapitalu, statusnim promjenama, itd.

 • Važni događaji

Proces

divider1_eurobroker
 1. PRIPREMA : konsultacije s agentom emisije

 2. izrada i odobravanje PROSPEKTA

 3. promocija i određivanje CIJENE

 4. upis, uplata, registracija i uvrštavanje na BERZU

Investicioni savjetnik

divider1_eurobroker
Boris Majstorović
Boris MajstorovićDirektor i Investicioni savjetnik

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search