fbpx

Vijesti

Novi sistem trgovanja i novi nalozi na Banjalučkoj berzi

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

blberza

Banjalučka berza od 01.01.2013. godine je prešla na novi sistem za trgovanje. Prelazak na novi sistem iniciran je od strane investitora koji su tražili uvođenje novih naloga. Analizom sistema za trgovanje na razvijenim tržištima kapitala, Banjalučka berza se odlučila da implementira nove vrste naloga i to:

  • stop naloga (stop limit i stop tržišni nalozi). Stop nalog je nalog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti po tržišnoj (stop tržišni) ili limitiranoj cijeni (stop limit) kada hartija od vrijednosti dostigne "stop cijenu“ (trigger price) koju je klijent odredio. Ova vrsta naloga je korisna za limitiranje rizika ulaganja, aktiviranje kolaterala kada cijena hartije od vrijednosti padne ispod određene vrijednosti, trgovanje po unaprijed definisanim cijenama itd. (Više o nalogu u dokumentu u prilogu);
  • "tržišnog u limitirani“ naloga (market to limit order). Ova vrsta naloga kombinuje karakteristike tržišnog i limitiranog naloga. Često se koriste za trgovanje hartijama od vrijednosti koja nemaju veliku tržišnu dubinu, jer ako nema zadovoljavajuće dubine pretvara se iz tržišnog naloga u limitirani nalog (Više o nalogu u dokumentu u prilogu);
  • promjenjene karakteristika naloga "sve ili ništa“ i naloga sa "minimalnom količinom svih zaključenih poslova“ koji ako se ne mogu automatski realizovati ostaju u dubini tržišta. Ova vrsta naloga prije se mogla koristiti samo na kontinuiranom trgovanju, a sada će se moći koristiti i na aukcijskom trgovanju što će uticati na smanjenje broja aukcija za paket akcija. Takođe, ovi nalozi će omogućiti kastodi klijentima da kontrolišu minimale troškove po transakciji (50 EUR i više po jednoj transakciji) jer mogu odrediti minimalnu vrijednost tranaskcije koju će zaključiti;
  • izvrši sve ili opozovi nalog (immediate or cancel order) će imati iste karakteristike kao nalog „sve ili ništa“ na sistemu koji trenutno koristimo. Ovaj nalog jednim unosom omogućava kupovinu ili prodaju hartije od vrijednosti po različitim kursevima unutar dinamičkih granica, pri čemu se nalog mora realizovati odmah i u cjelosti (u jednoj ili više transakcija) ili se ne realizuje uopšte.

Detalji u vezi sa novim nalozima (stop naloge i tržišni u limitirani nalog), koji se u prethodnim sistemima za trgovanje nisu koristili,  nalaze se u prilogu.

S poštovanjem,

U prilogu:

  1. Stop nalog
  2. MZT nalog
  3. Nova pravila Banjalučke berze (2013)
  4. Priručnik za trgovanje BST 2.7
  5. Upustvo za trgovanje BST 2.7

Pretraga

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2022 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search