fbpx

Otvaranje Skype-om

faks

Otvaranje naloga Skype-om

Skype ime za otvaranje naloga je eurobroker2001.

Molimo Vas da prilikom otvaranja naloga putem Skype-a poštujete slijedeću proceduru:
 • Zaključite Ugovor o brokerskom posredovanju sa Eurobrokerom kojim se definiše pravo otvaranja naloga putem Skype-a u skladu sa Pravilima i internim uputstvima Eurobrokera;
 • Sve pripremne radnje (sve što je potrebno za donošenje odluke o svim elementima naloga) završite prije početka postupka otvaranja naloga;
 • Uslov da biste otvorili nalog putem skype-a je da na računaru imate kameru i jedino i isključivo putem Skype video poziva.
 • Prije svakog otvaranja naloga broker će upoznati klijenta da se Skype video poziv snima.
 • Skype kontakt između klijenta i naših brokera treba da bude kratak, jasan i razumljiv, te da onemogućava različita tumačenja zadatih elemenata. U tu svrhu Eurobroker je izvršio standardizaciju elemenata koje klijent treba da saopšti u Skype video pozivu sa brokerom prilikom otvaranja naloga. Poštujte slijedeći redoslijed izgovaranja elemenata naloga:
 1. naziv klijenta/naziv nalogodavca (ime fizičkog lica koje otvara nalog);
 2. šifra klijenta (identifikaciona šifra koju svaki klijent dobije prilikom sklapanja Ugovora);
 3. vrsta naloga (kupovni, prodajni, opoziv - u kom slučaju se obavezno navodi tačan broj naloga koji se opoziva);
 4. oznaka HOV (poželjno je da bude dopunjena nazivom emitenta);
 5. količina;
 6. limit cijene: cijena - ukoliko je nalog limitirani ili naglasiti da je nalog tržišni ili slobodni/diskrecioni (otvaranje slobodnog ili diskrecionog naloga se može prihvatiti samo ukoliko je nalogodavac prethodno o tome razgovarao sa brokerom preko kojeg se otvara konkretan nalog);
 7. vrijeme izvršenja: (dnevni, do opoziva, važi do određenog datuma);
 8. posebni uslovi (ako ih ima);
 9. način prikazivanja (nalog sa skrivenom količinom);
 • Ukoliko ne budete poštovali prethodni redoslijed ili budete davali nepotpune ili neprecizne elemente očekujte da će broker izričito zatražiti sve elemente naloga koji su potrebni za njegovo pravilno otvaranje i prijem;
 • Nakon što završite sa zadavanjem elemenata jednog naloga i sigurni ste da želite da se takav nalog otvori, primi i realizuje izgovorićete "POTVRÐUJEM";      
 • Ukoliko želite da iz bilo kojeg razloga prekinete sa započetim otvaranjem naloga ili ne želite da se nalog otvori po zadatim elementima, izgovorićete "PONIŠTAVAM";  
 • Ukoliko želite da otvorite više naloga nakon što završite sa otvaranjem prethodnog naloga izgovorićete "NOVI NALOG" nakon čega možete početi sa davanjem elemenata naloga od tačke 3);      
 • Broker preko koga se otvara nalog će na kraju postupka zadavanja elemenata naloga i Vaše potvrde da su zadati svi potrebni elementi izgovoriti "PRIMLJENO".
NAPOMENA:
Nakon prijema naloga putem Skype-a, zaposleni u Eurobrokeru provjeravaju uslove za prijem naloga i ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi nalog se prima i unosi u BST, a klijent obavještava putem Skype poruke da je nalog uredno zaprimljen slanjem Potvrde o prijemu naloga. Broj naloga iz knjige naloga je uvijek povezan sa arhiviranim video zapisom.

Ukoliko zaposleni provjerom utvrdi da otvoreni nalog ne ispunjava sve uslove za prijem, nalog se odbija, a klijent se o tome obavještava putem Skype-a, pozivom ili porukom na Skype ime sa kojeg je nalogodavac otvorio nalog. Lica ovlaštena za prijem naloga u Eurobrokeru mogu pregledati video zapis otvaranja naloga.

Eurobroker je dužan čuvati elektronske zapise – Skype video pozive pet godina od dana otvaranja naloga.

EUROBROKER a.d. Banja Luka
 

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search