fbpx

Otvaranje Viber-om

faks

Otvaranje naloga Viber-om +387 66 770 077

Molimo Vas da prilikom otvaranja naloga putem Viber poruke poštujete slijedeću proceduru:
 • Zaključite Ugovor o brokerskom posredovanju sa Eurobrokerom kojim se definiše pravo otvaranja naloga elektronski putem putem Viber poruke u skladu sa Pravilima i internim uputstvima Eurobrokera;
 • Prilikom sklapanja Ugovora o brokerskom posredovanju navedite broj mobilnog telefona sa kojeg ćete slati naloge;
 • Naloge putem Viber poruke moći ćete slati jedino i isključivo sa broja mobilnog telefona koji ste naveli u Ugovoru o brokerskom posredovanju i za koji smo mi utvrdili da pripada Vama na broj telefona Eurobrokera +387 66 770 077;
 • Sve pripremne radnje (sve što je potrebno za donošenje odluke o svim elementima naloga) završite prije početka postupka otvaranja naloga;
 • Elemente naloga obavezno dostavite u sljedećem standardizovanom obliku:
 1. naziv klijenta/naziv nalogodavca (ime fizičkog lica koje otvara nalog);
 2. šifra klijenta (identifikaciona šifra koju svaki klijent dobije prilikom sklapanja Ugovora);
 3. vrsta naloga (kupovni, prodajni, opoziv - u kom slučaju se obavezno navodi tačan broj naloga koji se opoziva);
 4. oznaka HOV (poželjno je da bude dopunjena nazivom emitenta);
 5. količina;
 6. limit cijene: cijena - ukoliko je nalog limitirani ili naglasiti da je nalog tržišni ili slobodni/diskrecioni (otvaranje slobodnog ili diskrecionog naloga se može prihvatiti samo ukoliko je nalogodavac prethodno o tome razgovarao sa brokerom preko kojeg se otvara konkretan nalog);
 7. vrijeme izvršenja: (dnevni, do opoziva, važi do određenog datuma);
 8. posebni uslovi (ako ih ima);
 9. način prikazivanja (nalog sa skrivenom količinom);
 • Ukoliko u Viber poruci budete navodili netačne, nelogične, nepotpune ili neprecizne elemente očekujte da će broker izričito zatražiti da pojasnite ili da pošaljete novu Viber poruku radi pravilnog prijema i realizacije naloga u Vašem najboljem interesu;
 • U jednom navratu možete poslati više poruka tj. naloga. Ukoliko želite da otvorite više naloga nakon što završite sa otvaranjem prethodnog naloga napisat ćete "NOVI NALOG" nakon čega možete početi sa davanjem elemenata naloga od tačke 3); 
 • Ukoliko želite da iz bilo kojeg razloga prekinete sa započetim otvaranjem naloga ili ne želite da se nalog otvori po zadatim elementima, a nakon što ste Viber-om poslali poruku u Eurobroker, odmah kontaktirajte brokera i saopštitie Vašu odluku nakon čega ćete dobiti instrukcije šta dalje treba da činite;
NAPOMENA:
Nakon prijema naloga putem Viber poruke, zaposleni u Eurobrokeru provjeravaju uslove za prijem naloga i ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi nalog se prima i unosi u BST, a klijent obavještava putem Viber poruke da je nalog uredno zaprimljen slanjem Potvrde o prijemu naloga. Broj naloga iz knjige naloga je uvijek povezan sa arhiviranim elektronskim zapisom Viber poruke kod Eurobrokera.

Ukoliko zaposleni provjerom utvrdi da otvoreni nalog ne ispunjava sve uslove za prijem, nalog se odbija, a klijent se o tome obavještava putem Viber poruke na broj telefona sa kog je primljen nalog slanjem obavještenja o odbijanju naloga.
Eurobroker je dužan čuvati elektronske zapise – poruke pet godina od dana otvaranja naloga.

EUROBROKER a.d. Banja Luka

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search