fbpx

Vijesti

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Vlada Republike SrpskeBANJALUKA, U Centralnom registru hartija od vrijednosti 18. decembra 2015. godine biće registrovana 10. emisija obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine, vrijednosti 23,8 miliona KM.

Odlukom Vlade Republike Srpske, koja je usvojena na današnjoj sjednici, obveznice ratne materijalne i nematerijalne štete su dugoročne, sa kamatnim prinosom, neograničeno su prenosive, u dematerijalizovanom su obliku i glase na ime.

Iz Ministarstva finansija Republike Srpske saopšteno je da je 10. emisijom obveznica ratne materijalne i nematerijalne štete obuhvaćeno 3.781 fizičko i pravno lice, kojima će u roku od 15 do 20 dana od dana emisije Centralni registar hartija od vrijednosti Banjaluka dostaviti izvode o vlasništvu nad hartijama od vrijednosti.

Rok dospijeća je 13 godina od dana emisije, dok je period odgode isplate glavnice uračunat u rok otplate tri godine, sa fiksnom kamatnom stopom 1,5 odsto godišnje, koja se računa na ostatak glavnice uz primjenu linearnog modela obračuna kamate, na bazi stvarnog broja dana.

U prethodnih devet emisija obveznica za izmirenje potraživanja po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine Republika Srpska emitovala je obveznice u vrijednosti 351.033.643 KM.

Izvor: Srna

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

obveznicaBANJALUKA, Vlada Republike Srpske razmatraće danas prijedlog odluke o desetoj emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale tokom ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine.

Kako Eurobroker nezvanično saznaje radi se desetoj emisiji obveznica Republike Srpske - izmirenje ratne štete 10, lokalne oznake RSRS-O-J, u iznosu od oko 20 miliona KM koje će biti emitovane krajem ovog mjeseca tj. iza 18. decembra 2015. godine.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

eurobroker sa sloganom 1Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Veterinarska stanica ad Kneževo da sa danom 25.12.2015. godine ističe Zakonski rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupiocau sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade (član 440. Zakona o privrednim društvima).

Pozivaju se svi manjinski akcionari emitenta Veterinarska stanica ad Kneževo, koji do danas nisu isplaćeni po osnovu vlasništva na akcijama emitenta Veterinarska stanica ad Kneževo, da dostave Centralnom registru podatke o broju svog bankovnog računa na koji žele da im se novac prenese a kako bi izbjegli zastaru prava na isplatu novčane naknade.

Za upis bankovnog računa u Centralnom registru potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Sve detaljnije infornacije možete dobiti na broj telefona 051/348-710 ili 051/230-820.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

eurobroker sa sloganom 1Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Bijeljina put ad Bijeljina da sa danom 25.12.2015. godine ističe Zakonski rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupiocau sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade (član 440. Zakona o privrednim društvima).

Pozivaju se svi manjinski akcionari emitenta Bijeljina put ad Bijeljina, koji do danas nisu isplaćeni po osnovu vlasništva na akcijama emitenta Bijeljina put ad Bijeljina, da dostave Centralnom registru podatke o broju svog bankovnog računa na koji žele da im se novac prenese a kako bi izbjegli zastaru prava na isplatu novčane naknade.

Za upis bankovnog računa u Centralnom registru potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Sve detaljnije infornacije možete dobiti na broj telefona 051/348-710 ili 051/230-820.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

bl berzaBANJALUKA, U prvoj obaveznoj multilateralnoj kompenzaciji koju je Banjalučka berza sprovela 30. oktobra 2015. godine kompenzovano je 132.272.976 KM obaveza učesnika iz privatnog i javnog sektora od ukupno prijavljenih 871.497.228 KM.

Procenat kompenzacije ukupno prijavljenih obaveza iznosio je 15,2 odsto. Iznos obaveza koji se mogao kompenzovati, ako se uzmu u obzir potraživanja učesnika u kompenzaciji, iznosio je 333.120.331 KM. Procenat kompenzovanih obaveza u odnosu na mogući iznos kompenzacije iznosio je 39,7 odsto.

Obaveze je prijavilo 6.229 učesnika (3.656 iz blokade), od čega je u prvoj kompenzaciji uključeno 1.116 od mogućih 1.481 koji su imali i obaveze i potraživanja. Preko 50 odsto obaveza kompenzovalo je 604 učesnika, a potpuno je kompenzovalo obaveze 304 učesnika. Preliminarni i konačni izvještaji o multilateralnoj kompenzaciji poslani su na registrovane adrese elektronske pošte (e-mail) iz MLK-1 obrasca.

Pretraga

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2023 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search