fbpx

Vijesti

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

eurobroker sa sloganom 1Dana 19.03.2014. godine u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 20/14 objavljen je Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije (u daljem tekstu: Zakon).

Ovim Zakonom je predviđeno da su svi subjekti – Učesnici iz člаna 3. Zаkоnа tj. sva pravna lica i druga koja imaju otvoren žiro račun - glavni račun u banci (u daljem tekstu: Učesnici) u obavezi da prijave svoje neosporne novčane obaveze u Jedinstveni sistem za multilateralne kompenzacije i cesije po Odluci Vlade Republike Srpske.

Odlukom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-1896/15 od 03.09.2015. godine svi Učesnici su u obavezi da prijave sve svoje neosporne novčane obaveze koje su dospjele za plaćanje do 01.09.2015. godine.

Rok za registraciju Učesnika i prijavu obaveza sa sprovođenje osnovne – obavezne multilateralne kompenzacije po Odluci Vlade RS vrši se u periodu od 26.10. do 30.10.2015. godine (do 16 časova).

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

bl berzaBANJALUKA, Jedinstveni sistem za multilateralne kompenzacije i cesije u RS, koji će omogućiti takozvano prebijanje dugova, razvijao se tri godine i potpuno je spreman za sprovođenje prve obavezne multilateralne kompenzacije u oktobru ove godine, rekao je Milan Božić, direktor Banjalučke berze, koja je organizator Sistema.

Božić je u intrevjuu za „Nezavine novine“ kazao da su Zakonom o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije definisani svi poslovni subjekti iz RS koji su dužni prijaviti dospjele neosporene novčane obaveze, ali i sankcije za one subjekte koji to ne učine u propisanom roku. Obaveze će se, kako je naveo, prijavljivati u periodu od 26. do 30. oktobra ove godine. Nakon toga će Berza sprovesti multilateralnu kompenzaciju i dostaviti svim učesnicima preliminarne izvještaje, dok će konačni izvještaj dostaviti po isteku perioda za primjedbe, koji traje dva dana.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

eurobroker sa sloganom 1U okviru kontinuiranog procesa moderniziranja i jačanja kapaciteta, te razvijanja odnosa s javnošću, "Eurobroker" a.d. Banja Luka od 01.10.2015. godine pustio je u rad novu web stranicu dizajniranu u skladu sa najsavremenijim trendovima.

Nova web stranica omogućava klijentima i potencijalnim investitorima jednostavno praćenje novosti i dešavanja u vezi sa aktivnostima "Eurobroker" a.d. Banja Luka i tržišta kapitala, moderniji prikaz sadržaja, olakšano pretraživanje i pristup informacijama, te integraciju sa društvenim mrežama (facebook, linkedin i druge) i dijeljenje sadržaja. Upotrebom responsive web dizajna građani mogu da nas prate i preko mobitela i tableta.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

eurobroker sa sloganom 2Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Ruding ad Ugljevik da sa danom 03.04.2015. godine ističe Zakonski rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupioca u sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade (član 440. Zakona o privrednim društvima).

Pozivaju se svi manjinski akcionari emitenta Ruding ad Ugljevik, koji do danas nisu isplaćeni po osnovu vlasništva na akcijama emitenta Ruding ad Ugljevik, da dostave Centralnom registru podatke o broju svog bankovnog računa na koji žele da im se novac prenese a kako bi izbjegli zastaru prava na isplatu novčane naknade.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

aw broker_logoBrokersko – dilersko društvo “EUROBROKER” a.d. Banja Luka ovlašteni posrednik za trgovanje hartijama od vrijednosti na Banjalučkoj berzi (BLSE) i “AW Broker” d.o.o. Sarajevo ovlašteni posrednik za poslovanje sa vrijednosnim papirima na Sarajevskoj berzi (SASE), su krajem prošle godine u prostorijama Eurobrokera, Grčka br. 17, 78000 Banja Luka, zaključili Ugovor o poslovnoj saradnji, čiji je cilj unapređenje međusobne poslovne saradnje, kao i stvaranje povoljnijih uslova za investiranje.

eurobroker sa sloganom 2Ovim ugovorom klijentima se omogućava trgovanje na obje berze, što klijentima daje veću mogućnost za diverzifikaciju rizika tj. mogućnost ulaganja u veći broj različitih hartija od vrijednosti/vrijednosnih papira, a time i stvaranje efikasnijeg i sigurnijeg portfolija sa većim mogućnostima za zaradu.

Pretraga

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2023 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search