fbpx

Vijesti

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

BANJA LUKA – Skupština akcionara „NLB banke“ a.d. Banja Luka donijela je odluku o isplati dividende u iznosu od 38,6 miliona KM koju će akcionarima početi da isplaćuje 29. decembra ove godine.

Na 45. vanrednoj skupštini akcionara koja je održana 06.12.2021. odlučeno je da se akcionarima isplati dividenda u iznosu od 38.606.168 KM  po principu da svakoj akciji pripada isti iznos od 622,65 KM.

Dividenda će biti isplaćena svim akcionarima „NLB banke“ koji imaju taj status na dan 26. decembar 2021. godine. Početak trgovanja akcijama bez prava na dividendu je 23.12.2021. godine.

Inače, većinski akcionar "NLB banke" a.d. Banja Luka je "Nova Ljubljanska Banka" d.d. Ljubljana sa udjelom od 99,85%, a ukupno ova banka ima 25 akcionara.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

BANJA LUKA - Skupština akcionara „Telekoma Srpske“ a.d. Banja Luka razmatraće isplatu privremene dividende u iznosu od 29,1 milion KM na sjednici zakazanoj za 09.12.2021. Na dnevnom redu 44. redovne skupštine akcionara se nalaze četiri odluke među kojima su isplata privremene dividende iz 2021. godine, izbor člana upravnog odbora i dr.  

Prema prijedlogu Odluke o isplati privremene dividende iz dobiti 2021.godine, predviđena je isplata 29.195.056,12 KM. Dividenda po akciji iznosi 0,05941396 КМ, a pravo na dividendu će imati svi akcionari koji imaju taj status na dan 30.12.2021.

Poziv za održavanje skupštine i prijedlozi odluka su objavljeni na web stranici Banjalučke berze. Detaljnije možete pogledati ovdje.

Za više informacija, kontaktirajte nas putem emaila office[a]eurobroker.ba, telefona 051/230-820, vibera 066/770-077.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

BANJA LUKA - Dana 16.11.2021. godine započelo je trgovanje obveznicama ratne štete RSRS-O-P - izmirenje ratne štete 15. Na prvom danu trgovanja je zabilježena velika zainteresovanost investitora, o čemu svjedoče i formirane cijene. Prosječna cijena obveznica RSRS-O-P na kraju trgovanja je iznosila 95,54%, a ukupno je prometovano 506.990 obveznica u vrijednosti od 484.401,44KM.

Podsjećamo da svoje naloge za kupovinu ili prodaju obveznica možete izdati u sjedištu Eurobrokera, ulica Kralja Alfonsa XIII br 26, 78000 Banja Luka ili u našim poslovnicama Pošte Srpske i APIF-u. Spisak poslovnica koje primaju naloge u ime i za račun Eurobrokera možete pronaći na našem web sajtu.

Za više informacija, kontaktirajte nas putem telefona na 051/230-820, emailom na office[a]eurobroker.ba i viberom na 066 770 077.

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

BANJA LUKA - Dana 16.11.2021. godine na Banjalučkoj berzi počinje trgovanje obveznicama Republike Srpske po osnovu izmirenja ratne štete, lokalne oznake RSRS-O-P -  izmirenje ratne štete 15. 

Ministarstvo finansija RS je izvršilo 15. emisiju obveznica izmirenja ratne štete 05.11.2021, a sada su hartije i zvanično uvrštene na službeno berzansko tržište Banjalučke berze. Broj emitovanih obveznica je 8.150.169 pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, sa rokom dospjeća od 13 godina, fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 1,5% i godišnjom isplatom.

Vlasnici ovih hartija od vrijednosti, osim čekanja dospjeća obveznica, mogu prodati svoje obveznice i odmah namiriti potraživanja po tržišnoj vrijednosti.

Nalozi za kupovinu ili prodaju obveznica se mogu izdati u sjedištu Eurobrokera, ulica Kralja Alfonsa XIII br. 26, 78000 Banja Luka ili u našim poslovnicama Pošte Srpske i APIF-u. Spisak poslovnica koje primaju naloge u ime i za račun Eurobrokera možete pronaći na našem websiteu.

Za više informacija, kontaktirajte nas putem telefona na 051/230-820, emailom na office[a]eurobroker.ba i viberom na 066 770 077.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

BANJA LUKA - Treća emisija akcija osiguravajućeg društva "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka najavljena je za 16.11.2021. godine.

Na Banjalučkoj berzi je objavljen Javni poziv za upis i uplatu treće emisije redovnih akcija emitenta "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka javnom ponudom.

Odluka o emisiji akcija je donesena na skupštini akcionara održanoj 10.09.2021. godine, a potom su to odobrile Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske i Agencija za osiguranje Republike Srpske.

Trećom emisijom redovnih akcija emitent emituje 7.000.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 КM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 7.000.000,00 КM, objavljeno je u pozivu. Upis i uplata akcija emitovanih trećom emisijom počinje 16.11.2021. godine, a trajaće 45 dana.

Postojeći akcionari imaju pravo preče kupovine akcija iz emisije srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijama. Rok za korištenje prava preče kupovine je 15 dana od dana početka upisa i uplate, odnosno zaključno sa 30.11.2021. godine.

Nakon isteka roka za korištenje prava preče kupovine akcija od 15 dana, preostali iznos emisije biće predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi. Prodajna cijena akcija iz  emisije, za akcionare koji koriste pravo preče kupovine, iznosi 0,42 KM po jednoj akciji. Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na Berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 0,42 KM, obrazloženo je u pozivu.

Javni poziv možete pročitati ovdje.

Pretraga

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2023 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search