fbpx

Vijesti

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

BANJA LUKA – Skupština akcionara „Telekoma Srpske“ a.d. Banja Luka donijela je odluku o isplati dividende u iznosu od 39,68 miliona KM koju će akcionarima početi da isplaćuje 20. januara 2023. godine.

Na 46. redovnoj skupštini akcionara koja je održana 23.12.2022. odlučeno je da se akcionarima isplati dividenda u ukupnom iznosu od 39.685.381,74 KM. Dividenda po jednoj akciji (BLSE: TLKM) iznosi 0,08076250 KM. Dividenda će biti isplaćena svim akcionarima „Telekoma Srpske“ koji imaju taj status na dan 13.01.2023. godine, a početak trgovanja akcijama bez prava na dividendu je 12.01.2023. godine.

Takođe, podsjećamo sve akcionare da je uprava "Telekoma Srpske" a.d. Banja Luka donijela odluku da potraživanja po osnovu dividende zastarjevaju u roku od 3 godine od dana nastanka obaveze emitenta tj. od donošenja Odluke o isplati dividende. Po proteku zastare predmetna potraživanja neće biti isplaćivana akcionarima odnosno protekom tog roka akcionari gube pravo prinudne naplate potraživanja po osnovu dividende.

Za više informacija, pročitajte ovdje ili nas kontaktirajte putem emaila office[a]eurobroker.ba, telefona 051/230-820, vibera 066/770-077.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

NOVI GRAD - Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je u svom rješenju od 14.12.2022. odobrila objavljivanje javne ponude za preuzimanje emitenta "Japra" a.d. Novi Grad, objavljeno je na vebsajtu Banjalučke berze.

U skladu s rješenjem, 16.12.2022. je objavljena ponuda za preuzimanje pomenutog emitenta na vebsajtu Banjalučke berze. Ponudilac je preduzeće "Prijedorputevi" a.d. Prijedor, a cijena u ponudi iznosi 0,8079 KM za jednu akciju. Ponudilac je vlasnik 30,49% akcija emitenta. U postupku preuzimanja, ponudilac djeluje zajedno sa Draganom Čorokalom i "Industroprojektom" a.d. Prijedor.

Ponuda traje 30 dana od dana objavljivanja, a detaljnije možete pročitati ovdje.

Za više informacija, kontaktirajte nas putem telefona na 051/230-820, emailom na office[a]eurobroker.ba ili viberom na 066 770 077.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

⁣Banjalučka berza je objavila da su u 2023. godini, pored svih subota i nedjelja, u skladu sa Zakonom o praznicima RS, neradni i sljedeći dani:⁣⁣

2. januar (ponedjeljak),

6. januar (petak),

9. januar (ponedjeljak),

14. april (petak),

17. april (ponedjeljak),

1. maj (ponedjeljak),

2. maj (utorak),

9. maj (utorak) i

21. novembar (utorak).⁣

Navedenih dana neće biti trgovanja na Banjalučkoj berzi te Eurobroker a.d. Banja Luka neće raditi.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

BANJA LUKA - Na veb stranici Banjalučke berze, objavljen je Javni poziv za upis i uplatu devete emisija obveznica Mikrokreditnog društva "Credis" a.d. Banja Luka.

Devetom emisijom obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emituje se 1.800 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 1.800.000,00 KM. Dospijeće emisije je 3 godine, a kamatna stopa iznosi 6,00% na godišnjem nivou. Glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se na polugodišnjem nivou.

Početak upisa i uplate obveznica je 19.12.2022. godine. Upis i uplata obveznica traju 15 dan.

Javni poziv, prospekt kao i više informacija možete pročitati ovdje.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

BANJA LUKA – Ministarstvo finansija Republike Srpske je najavilo novu emisiju trezorskih zapisa Republike Srpske. To je 74. po redu emisija trezorskih zapisa Republike Srpske, a održaće se 20.12.2022. godine, objavljeno je na Banjalučkoj berzi.

Nakon što su za decembar najavljene već dvije emisije obveznica Republike Srpske, Ministarstvo finansija Republike Srpske emitovaće 3000 trezorskih zapisa (BLSE: RS22-T07), pojedinačne nominalne vrijednosti 10.000,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 30.000.000,00 KM, navedeno je u javnom pozivu. Cijena je diskontna, a dospijeće emisije je šest mjeseci.

Detaljnije o predstojećoj emisiji trezorskih zapisa Republike Srpske možete pročitati ovdje.

Pretraga

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search