fbpx
BLSE

Vrste naloga

Vrste naloga sa stanovišta uslova, cijene, uslova izvšenja, prikazivanja, vremena izvšenja i načina izvšenja mogu biti:
S obzirom na cijenu nalozi mogu biti:
  • tržišni (T) – gdje nalogodavac ne postavlja ograničenja u odnosu na cijenu,
  • limitirani (L) – gdje nalogodavac određuje najvišu prihvatljivu cijenu kupovine, odnosno najnižu prihvatljivu cijenu prodaje,
  • slobodni (diskrecioni) nalog (SL) - nalog kod kojeg klijent ne određuje kurs za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. U berzanski sistem trgovanja unosi se po cijeni berzanskog posrednika, odnosno onda kada broker pažnjom dobrog stručnjaka ocijeni da je s obzirom na stanje na tržištu izvršenje naloga najpovoljnije za interese klijenta. Prestaje da važi istekom dana trgovanja.
  • tržišni u limitirani (TL) – koji se unosi kao tržišni nalog i izvršava po najboljoj cijeni suprotnog naloga. Ako se nalog ne može u cijelosti izvršiti po cijeni suprotnog naloga, nalog se pretvara u limitirani nalog za preostalu količinu po cijeni po kojoj je djelimično izvršen,
  • stop – gdje se unosi dodatni parametar, stop cijena. Kada se na tržištu dostigne stop cijena, nalog se automatski aktivira kao tržišni (stop tržišni nalog "ST"), odnosno limitirani nalog (stop limitirani nalog "S"), te izvršava ako postoje uslovi na tržištu.
Pored obaveznih elemenata nalozi mogu da sadrže i dodatne uslove u vezi sa količinom, načinom prikazivanja i vremenom izvršenja

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search