fbpx

Vijesti

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

eurobroker sa sloganom 1Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Veterinarska stanica ad Kneževo da sa danom 25.12.2015. godine ističe Zakonski rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupiocau sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade (član 440. Zakona o privrednim društvima).

Pozivaju se svi manjinski akcionari emitenta Veterinarska stanica ad Kneževo, koji do danas nisu isplaćeni po osnovu vlasništva na akcijama emitenta Veterinarska stanica ad Kneževo, da dostave Centralnom registru podatke o broju svog bankovnog računa na koji žele da im se novac prenese a kako bi izbjegli zastaru prava na isplatu novčane naknade.

Za upis bankovnog računa u Centralnom registru potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Sve detaljnije infornacije možete dobiti na broj telefona 051/348-710 ili 051/230-820.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

eurobroker sa sloganom 1Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Bijeljina put ad Bijeljina da sa danom 25.12.2015. godine ističe Zakonski rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupiocau sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade (član 440. Zakona o privrednim društvima).

Pozivaju se svi manjinski akcionari emitenta Bijeljina put ad Bijeljina, koji do danas nisu isplaćeni po osnovu vlasništva na akcijama emitenta Bijeljina put ad Bijeljina, da dostave Centralnom registru podatke o broju svog bankovnog računa na koji žele da im se novac prenese a kako bi izbjegli zastaru prava na isplatu novčane naknade.

Za upis bankovnog računa u Centralnom registru potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Sve detaljnije infornacije možete dobiti na broj telefona 051/348-710 ili 051/230-820.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

bl berzaBANJALUKA, U prvoj obaveznoj multilateralnoj kompenzaciji koju je Banjalučka berza sprovela 30. oktobra 2015. godine kompenzovano je 132.272.976 KM obaveza učesnika iz privatnog i javnog sektora od ukupno prijavljenih 871.497.228 KM.

Procenat kompenzacije ukupno prijavljenih obaveza iznosio je 15,2 odsto. Iznos obaveza koji se mogao kompenzovati, ako se uzmu u obzir potraživanja učesnika u kompenzaciji, iznosio je 333.120.331 KM. Procenat kompenzovanih obaveza u odnosu na mogući iznos kompenzacije iznosio je 39,7 odsto.

Obaveze je prijavilo 6.229 učesnika (3.656 iz blokade), od čega je u prvoj kompenzaciji uključeno 1.116 od mogućih 1.481 koji su imali i obaveze i potraživanja. Preko 50 odsto obaveza kompenzovalo je 604 učesnika, a potpuno je kompenzovalo obaveze 304 učesnika. Preliminarni i konačni izvještaji o multilateralnoj kompenzaciji poslani su na registrovane adrese elektronske pošte (e-mail) iz MLK-1 obrasca.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Devizna stednjaPotražioci stare devizne štednje u Republici Srpskoj su do 25. avgusta ove godine mogli da podnesu zahtjev za verifikaciju stare devizne štednje u jednoj od poslovnica Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge – APIF.

Zahtjev  su mogli podnijeti potražioci čija sredstva su bila deponovana u bankama sa sjedištem na teritoriji BiH za koje je obaveza vraćanja prenesena na Republiku Srpsku.

Poslije obrade zaprimljenih zahtjeva uslijediće isplata iznosa verifikovane štednje u maksimalnom iznosu od 2.000 KM ili ukupnom iznosu do 2.000 KM, dok će razlika verifikovanog iznosa i gotovinske isplate biti izvršena emisijom obveznica u skladu sa Zakonom o unutrašnjem dugu i Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje emisijom obveznica u Republici Srpskoj.

Republika Srpska je do sad emitovala šest emisija stare devizne štednje ukupne vrijednosti nešto više od pola milijarde KM, a od tog iznosa kroz anuitete isplaćeno je 380,6 miliona KM.

Devizna štednja Ljubljanske banke

Na osnovu Zakona o izvršenju odluke Evropskog suda za ljudska prava po predmetu broj 60642/08, koji je stupio na snagu 4. jula 2015. godine, Ministarstvo finansija Republike Slovenije je u petak 30.10.2015. godine objavilo poziv u „Službenom listu Republike Slovenije“ i na svojoj web stranici da stare devizne štediše Ljubljanske banke u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i njihovi pravni nasljednici od 01. decembara 2015. godine mogu podnijeti „Zahtjev za verifikaciju neisplaćene stare devizne štednje“ koja im od raspada nekadašnje SFRJ nije bila dostupna.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

mlk_logoBanjaluka - Prijava obaveza za sprovođenje prve obavezne multilateralne kompenzacije u RS počela je u ponedjeljak, a već prvog dana svoje dugove je u sistem unijelo više od 100 preduzeća.

Preduzeća i subjekti iz javnog sektora mogu prijavljivati obaveze do petka, kada će biti održana prva multilateralna kompenzacija.

U Banjalučkoj berzi ističu da će već 31. oktobra učesnicima dostaviti preliminarni izvještaj o rezultatima sprovedene kompenzacije.

- Prvi dan registrovano je više od 2.000 preduzeća za pristup jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije, a nešto više od 100 ih je unijelo svoje obaveze u sistem - istakao je direktor Banjalučke berze Milan Božić.

Pretraga

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2023 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search