fbpx

Vijesti

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

BANJA LUKA – Ministarstvo finansija Republike Srpske je najavilo novu emisiju trezorskih zapisa Republike Srpske. Druga ovogodišnja, a sveukupno 71. po redu emisija trezorskih zapisa Republike Srpske će se održati 06.04.2022. godine, objavljeno je na Banjalučkoj berzi.

Najavljenom emisijom emituje se 2.000 trezorskih zapisa, pojedinačne nominalne vrijednosti 10.000,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 20.000.000,00 KM, navedeno je u javnom pozivu. Cijena je diskontna, a dospijeće emisije je 6 mjeseci.

Detaljnije o predstojećoj emisiji trezorskih zapisa Republike Srpske možete procitati ovdje.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

TREBINJE - "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje emituje drugu emisiju akcija na Banjalučkoj berzi ukupnog iznosa 280 miliona KM.

ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, preduzeće koje posluje u okviru Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" a.d. Trebinje i čija je osnovna djelatnost distribucija električne energije, obavijestilo je javnost o drugoj emisiji akcija na tržištu Banjalučke berze. Nakon najave prve emisije akcija koja nije usvojena na skupštini akcionara, na VII vanrednoj sjednici održanoj 26.02.2022. godine donesena je odluka o drugoj emisiji redovnih akcija javnom ponudom. 

Drugom emisijom emituje se 280.000.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 280.000.000,00 KM, navedeno je u javnom pozivu objavljenom na web stranici Banjalučke berze. 

Početak upisa i uplate akcija je zakazan za 31.03.2022. Prvih 15 dana emisije namijenjeno je postojećim akcionarima za korišćenje prava preče kupovine po cijeni od 0,46KM za jednu akciju. Nakon isteka tog roka, preostale akcije će se iznijeti na tržište Banjalučke berze po početnoj cijeni od 0,46KM za jednu akciju.

Javni poziv za upis i uplatu druge emisije akcija možete pročitati ovdje.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

BANJA LUKA - Vlada Republike Srpske je objavila novi poziv za verifikaciju stare devizne štednje. Na osnovu Uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj, 07.03.2022. godine, Ministarstvo finansija Republike Srpske je donijelo novi Poziv za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje.

Prema objavljenom pozivu, novi rok za podnošenje zahtjeva trajaće od 15.03.2022. do 15.05.2022. godine, a sva zainteresovana lica to mogu uraditi u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).

U pitanju je verifikacija stare devizne štednje koju su građani svojevremeno deponovali u bankama i poslovnicama banaka na teritoriji današnje Republike Srpske. Po završetku verifikacije, emitovaće se obveznice kojima će se izmiriti navedena potraživanja građana, a svi vlasnici obveznica mogu čekati dospjeće obveznica ili ih mogu prodati na tržištu Banjalučke berze.

Detaljnije o proceduri verifikacije možete pročitati na stranici APIF-a i Ministarstva finansija RS.

Za više informacija, kontaktirajte nas putem telefona na 051/230-820, emailom na office[a]eurobroker.ba ili viberom na 066 770 077.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

BANJA LUKA - Na web stranici Banjalučke berze objavljeni su finansijski izvještaji emitenata za 2021. godinu. U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, rok za predaju godišnjih finansijskih izvještaja je posljednji dan februara tekuće godine za prethodnu godinu. Finansijski izvještaji se predaju Registru koji se vodi kod APIF-a.

Većina emitenata koji su listirani na tržištu Banjalučke berze su istoj već dostavili svoje izvještaje te su oni objavljeni na web stranici Banjalučke berze. Već sada možete pogledati kako su u 2021. godini poslovali Telekom Srpske, Banja Vrućica, Nova banka, Elektrokrajina i drugi.

Finansijske izvještaje možete pronaći ovdje.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

PALE – "Elektrodistribucija" a.d. Pale emituje prvu emisiju obveznica na Banjalučkoj berzi ukupnog iznosa 5 miliona KM.

ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale, preduzeće koje posluje u okviru Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" a.d. Trebinje i čija je osnovna djelatnost distribucija električne energije, obavijestilo je javnost o prvoj emisiji obveznica na tržištu Banjalučke berze. 

Prvom emisijom emituje se 5.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 5.000.000,00 KM, navedeno je u javnom pozivu objavljenom na web stranici Banjalučke berze. Kamatna stopa iznosi 4,20% na godišnjem nivou, a dospijeće emisije je 5 godina.

Početak upisa i uplate obveznica je zakazan za 16.03.2022. Javna ponuda traje dok se ne realizuje ponuđena količina obveznica ili do isteka javne ponude 15.04.2022. godine.

Detaljnije možete pročitati ovdje.

 

Pretraga

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2022 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search