fbpx

Dokumentacija za otvaranje Ino računa

Otvaranje Ino računa podrazumjeva sljedeće korake:

 1. Potpisivanje Ugovora o brokerskom posredovanju i Ugovora o investicionom savjetovanju te
 2. Ispunjavanje aplikacije za brokerski Ino račun kod naše partnerske brokerske kuće.

Dokumentaciju potrebnu za otvaranje Ino računa možete pogledati u sljedećoj tabeli.

Za fizička lica

 Kategorija dokumenta  Relevantni dokumenti (samo jedan dokument po kategoriji je dovoljan)
Dokaz o identitetu i datumu rođenja
Dokument mora sadržavati puno ime i prezime, datum rođenja i fotografiju te jasno pokazivati identifikacioni broj koji je naveden u prijavi.
 • Lična karta
 • Pasoš
 • Vozačka dozvola
Dokaz o adresi stanovanja
Dokument mora jasno navesti ime i prezime i zvaničnu adresu stanovanja navedene osobe.
 • Potvrde ili izjave izdate od vladinih organa koja potvrđuju adresu stanovanja (ne starije od 12 mjeseci, a mogu biti pisma i opomene u vezi s porezom, pisma i opomene od nadležnih organa za nekretnine, sudska obavještenja, registracija za glasanje, druga zvanična obavještenja vlade koja pokazuju ime i adresu klijenta).
 • Izjava o hipoteci, dugu ili drugi dokaz o imovini
 • Ugovor o tekućem lizingu
 • Račun za komunalne usluge
 • Važeća vozačka dozvola (ukoliko je vozačka dozvola već priložena kao dokaz o identitetu, onda priložiti neki drugi dokument kao dokaz o adresi)
 • Izvještaj iz banke, izvještaj po kreditnoj ili debitnoj kartici ili potpisano pismo iz banke s navedenom adresom (klijent i banka moraju biti iz države koja je dio Financial Action Task Force on Money Laundering te izvještaji ne smiju biti stariji od 12 mjeseci)
 • Izjava brokerske kuće registrovane u SAD-u ili povezane s brokerskom kućom u SAD-u (klijent mora biti iz države koja je dio Financial Action Task Force on Money Laundering te izvještaji ne smiju biti stariji od 12 mjeseci)
 • Važeći dokument o vlasništvu ili iznajmljivanju kuće ili stana
 • Račun polise osiguranja kućevlasnika ili rentijera (ne starija od 12 mjeseci)
 • Račun/izvještaj za sistem osiguranja (ne starije od 12 mjeseci)

Za pravna lica

 Kategorija dokumenta  Relevantni dokumenti (samo jedan dokument po kategoriji je dovoljan)
Dokaz o registraciji Odgovarajući dokument izdat od ovlaštenih organa države porijekla kompanije ne starije od 6 mjeseci
Dokaz o sjedištu
 • Račun za komunalne usluge (električna energija, voda, telefon, gas; račun ne smije biti stariji od 6 mjeseci i mora pokazati pun naziv i adresu vlasnika računa. Računi za usluge mobilne telefonije nisu validan dokaz sjedišta)
 • Drugi dokumenti kompanije (osnivački akt preduzeća koji pokazuje trenutnu adresu kompanije)
Dokaz o ovlaštenju
Za svakog pojedinca koji ima ovlaštenje da trguje u ime kompanije
 • Odluka upravnog odbora o davanju ovlaštenja osobi koja će trgovati
 • Drugi dokumenti kompanije koji garantuju ovlaštenje za trgovanje

Dokaz o identitetu

Za Direktora i svaku pojedinačno ovlaštenu osobu
 • Pasoš (mora biti trenutno važeći, potpisan od vlasnika računa i da jasno pokazuje broj, datum isteka isprave, datum rođenja i državu izdavaoca; moraju se dostaviti i stranice sa vizama)
 • Lična karta (mora biti trenutno važeća, potpisana od vlasniak računa i da jasno pokazuje broj, datum isteka isprave, datum rođenja i državu izdavaoca)
Dokaz o adresi stanovanja
Za Direktora i svakog pojedinačno ovlašteno lice
 • Račun za komunalne usluge (električna energija, voda, telefon, gas; račun ne smije biti stariji od 6 mjeseci i mora pokazati pun naziv i adresu vlasnika računa. Računi za usluge mobilne telefonije nisu validan dokaz adrese stanovanja)
 • Vozačka dozvola (mora biti trenutno važeća, potpisana od vlasniak računa i da jasno pokazuje broj, datum isteka isprave, datum rođenja i državu izdavaoca)
 • Izvještaj iz banke (ne smije biti stariji od 6 mjeseci i mora pokazati puno ime i adresu vlasnika računa)
 • Notarski ovjereni dokumenti (Drugi dokumenti poput ugovora o iznajmljivanju/lizingu, radne dozvole, itd. koje pokazuju stvarnu adresu stanovanja, ne starija od 3 mjeseca i potvrđena od pravnika da su oni vidjeli originalni dokument; pravnik/notar mora dostaviti svoje puno ime, adresu i broj telefona)

Napomena: Prihvaćenost zahtjevanih dokumenata može zavisiti od državljanstva lica.

Za više informacija u vezi s otvaranjem Ino računa, molimo kontaktirajte office@eurobroker.ba.

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search