fbpx
Poslovi preuzimanja

Poslovi preuzimanja

Preuzimanje akcionarskog društva je kompleksna procedura koja od Ponudioca zahtijeva strogo poštovanje Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, zakonom definisanih rokova, pravovremeno obezbjeđenje potrebne prateće dokumentacije, garancije i sredstava za plaćanje akcija koje su predmet preuzimanja.

Preuzimanje akcionarskog društva je procedura koja je regulisana posebnim Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava. Lice koje neposredno ili posredno putem zajedničkog djelovanja stekne akcije emitenta kojima, zajedno sa akcijama koje već ima, prelazi procenat od 30% od ukupnog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa, izuzimajući akcije emitovane sa pravom glasa koje su u posjedu emitenta (sopstvene akcije),  dužno je objaviti ponudu za preuzimanje akcija tog emitenta.

Lice koje kroz postupak preuzimanja stekne više od 75% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u slučaju daljeg sticanja akcija nije dužno objaviti ponudu za preuzimanje.

EUROBROKER je berzanski posrednik koji je stekao jedinstvene reference na ovom polju u Republici Srpskoj. Tokom prethodnih godina odradio je veliki broj uspješnih preuzimanja akcionarskih društava za svoje klijente. Iskustva na polju sticanja značajnih udjela u vlasništvu emitenata iz različitih privrednih grana su jedinstvena i vrijedna preporuka za nas.

EUROBROKER nudi svojim klijentima kompletno stručno vođenje procedure preuzimanja akcionarskih društava, prikupljanje i obradu naloga za prihvatanje ponude za preuzimanje, posredovanje u komunikaciji sa nadležnim institucijama, pomoć kod procedura plaćanja i prenosa vlasništva preuzetih akcija, kao i fleksibilan pristup u pronalaženju optimalnih rješenja u cilju zadovoljenja i najkomplikovanijih zahtijeva naših klijenata.

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search