Strana tržišta

Brzo, jednostavno i jeftino

trgujte na bilo kojoj svjetskoj berzi.

 

Dugme VISE2

e Trader

Postotak 0,5 eTrader   najniža provizija na tržištu

(5,00 KM minimalna naknada)

 

Dugme VISE2

Savjetovanje

Spremni smo odgovoriti na sve vaše upite

kako bi ste donijeli što kvalitetnije

investicione odluke.

 

Dugme VISE2

 

Mreža poslovnica

78 poslovnica u zemlji i regionu

 

Dugme VISE2

Saradnja

Saradnjom sa brokerskim kućama iz regiona

omogućili smo izdavanje naloga na

Sarajevoskoj i Beogradskoj berzi.

 

Dugme VISE2

Info rmacije

Informacije sa tržišta kapitala možete

dobiti na brz i jednostavan način.

 

 Dugme VISE2

 

eurobroker strana trzista

Obavještenje za manjinske akcionare emitenta Ruding a.d. Ugljevik

16. februar 2015.

eurobroker sa sloganom 2Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Ruding ad Ugljevik da sa danom 03.04.2015. godine ističe Zakonski rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupioca u sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade (član 440. Zakona o privrednim društvima).

Pozivaju se svi manjinski akcionari emitenta Ruding ad Ugljevik, koji do danas nisu isplaćeni po osnovu vlasništva na akcijama emitenta Ruding ad Ugljevik, da dostave Centralnom registru podatke o broju svog bankovnog računa na koji žele da im se novac prenese a kako bi izbjegli zastaru prava na isplatu novčane naknade.

Za upis bankovnog računa u Centralnom registru preko brokerske kuće „Eurobroker“ a.d. Banja Luka potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. kopiju identifikacionog dokumenta (lična karta ili pasoš) za punoljetna lica, kopija rodnog lista za maloljetna lica uz kopiju lične karte jednog roditelja i
  2. kopija kartice bankovnog računa ili instrukcija banke, odnosno štedna knjižica za maloljetno lice, ukoliko nije moguće otvoriti tekući račun.

U slučaju da se odlučite da direktno dostavljate dokumentaciju Centralnom registru hartija od vrijednosti, a ne preko brokerske kuće „Eurobroker“ a.d. Banja Luka, gore navedena dokumentacija mora biti ovjerena.

Sve detaljnije infornacije možete dobiti na broj telefona 051/230-820 i na mail office@eurobroker.ba.

Vaš vodič na tržištu kapitala.

Brokersko - dilersko društvo "EUROBROKER" a.d. Banja Luka.

Naši partneri