Eurobroker a.d. Banja Luka

Akcije Zepter fonda ponovo na berzi

02. oktobar 2017.

Zepter fond Copy

U utorak, 03.10.2017. godine, ponovo će otpočeti trgovanje akcijama Zatvorenog mješovitog investicionog fonda u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka. Nakon izvršenog  preoblikovanja, na berzi su prisutna tri fondo odnosno tri nove hartije sa novim oznakama – ZMIF Zepter fond a.d. Banja Luka (lokalna oznaka ZPTP-R-B), Otvoreni mješoviti investicioni fond Future fund (lokalna oznaka FTRP-U-A) i Otvoreni mješoviti investicioni fond Maximus fund (lokalna oznaka MMSP-U-A). Broj udjela OMIF Future fund i OMIF Maximus fund koji se uvrštava je 7.448.639 za svaki fond.

Više o pravima i mogućnostima akcionara i investitora novog OMIF Future fund i OMIF Maximus fund možete pročitati u prospektima istih na sljedećim linkovima: https://goo.gl/FGCgYr i https://goo.gl/nesgv9