Eurobroker a.d. Banja Luka

Akcije Kristal invest fonda ponovo na berzi

29. septembar 2017.

kristal invest zatvoreni fondU utorak, 26.09.2017. godine, ponovo je otpočelo trgovanje akcijama Kristal invest fonda a.d. Banja Luka. Nakon izvršenog djelimičnog preoblikovanja, na berzi su prisutne dvije hartije sa novim oznakama – Zatvoreni mješoviti investicioni fond u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka (lokalna oznaka KRIP-R-B) i Otvoreni akcijski investicioni fond Opportunity fund (lokalna oznaka OPTP-U-A).

U skladu s planom preoblikovanja Zatvoreni mješoviti investicioni fond u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka izvršeno je svođenje nominalne vrijednosti akcija na 1 KM te povećanje broja akcija tako da vlasnik za 1 akciju prijašnje oznake KRIP-R-A dobija 59 akcija oznake KRIP-R-B, a da je broj udjela u Otvoreni akcijski investicioni fond Opportunity fund jednak broju akcija koji su imali u Kristal invest fondu prije djelimičnog preoblikovanja i smanjenja kapitala.

Više o pravima i mogućnostima akcionara i investitora novog OAIF Opportunity fund možete pročitati u prospektu istog na linku: https://goo.gl/Gt3qWP