Eurobroker a.d. Banja Luka

Vrste naloga

vrste naloga blberza

1) S obzirom na cijenu nalozi mogu biti:

 • tržišni (T) – gdje nalogodavac ne postavlja ograničenja u odnosu na cijenu,
 • limitirani (L) – gdje nalogodavac određuje najvišu prihvatljivu cijenu kupovine, odnosno najnižu prihvatljivu cijenu prodaje,
 • slobodni (diskrecioni) nalog (SL) - nalog kod kojeg klijent ne određuje kurs za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. U berzanski sistem trgovanja unosi se po cijeni berzanskog posrednika, odnosno onda kada broker pažnjom dobrog stručnjaka ocijeni da je s obzirom na stanje na tržištu izvršenje naloga najpovoljnije za interese klijenta. Prestaje da važi istekom dana trgovanja. 
 • tržišni u limitirani (TL) – koji se unosi kao tržišni nalog i izvršava po najboljoj cijeni suprotnog naloga. Ako se nalog ne može u cijelosti izvršiti po cijeni suprotnog naloga, nalog se pretvara u limitirani nalog za preostalu količinu po cijeni po kojoj je djelimično izvršen,
 •  stop – gdje se unosi dodatni parametar, stop cijena. Kada se na tržištu dostigne stop cijena, nalog se automatski aktivira kao tržišni (stop tržišni nalog "ST"), odnosno limitirani nalog (stop limitirani nalog "S"), te izvršava ako postoje uslovi na tržištu.

Pored obaveznih elemenata nalozi mogu da sadrže i dodatne uslove u vezi sa količinom, načinom prikazivanja i vremenom izvršenja.

2) S obzirom na posebne uslove izvršenja tj. nalozi sa dodatnim uslovima u vezi sa količinom izvršenja:

 • nalog „sve ili ništa (A)“ – izvršava se samo ako je moguće kupiti ili prodati cjelokupnu količinu iz naloga. Unos skrivene količine nije dozvoljen,
 • nalog sa „minimalnom količinom svih zaključenih poslova (M)“  posao se zaključuje samo sa količinom koja je jednaka ili veća od minimalne količine iz naloga. Ukoliko je preostali dio naloga manji od zahtijevane minimalne količine, nalog se mijenja tako da je minimalna količina jednaka preostaloj količini naloga.

Kod ovih naloga dozvoljeno je stavljanje uslova u vezi sa vremenom izvršenja (dnevni, otvoreni,nalog koji važi do određenog datuma).

Ovi nalozi se posebno označavaju i prikazuju na tržištu odvojeno od ostalih naloga.

3) S obzirom na prikazivanje:

 • Nalog sa skrivenom količinom (H) je nalog sa dodatnim uslovom koji prikazuje tržištu samo vidljivu količinu, dok je ostatak pohranjen u skrivenoj količini naloga.

Minimalna vrijednost vidljive količine je 5.000 KM i ukupne količine je 10.000 KM u nalogu.

4) S obzirom na vrijeme izvršenja:

 • dnevni nalog (D) – važi samo na dan unosa te se automatski briše po isteku dana trgovanja,
 • otvoreni nalog (DO) (nalog do opoziva) važi do izvršenja na tržištu, odnosno do opoziva naloga od strane člana Berze koji ga je unio, a najduže 180 dana od dana unosa, izmjene ili potvrde,
 • nalog koji važi do određenog datuma (dd.mm.yyyy)  važi do izvršenja ili određenog datuma. Ako nalog nije izvršen do izabranog datuma ili u roku od 180 dana od dana unosa, izmjene ili potvrde, BST ga automatski briše,
 • nalog sa „rasponom i odstranjenjem neizvršene količine (IOC)“  jednim unosom omogućava kupovinu ili prodaju hartije od vrijednosti po različitim cijenama do navedenog limita, pričemu se neizvršena količina briše iz BST. Nalog sa rasponom i odstranjenjem neizvršene količine moguće je izvršiti samo kada je tržište otvoreno. Upotreba drugih dodatnih uslova nije moguća,
 • nalog „izvrši sve ili opozovi“ (FOK)  jednim unosom omogućava kupovinu ili prodaju hartije od vrijednosti po različitim cijenama do navedenog limita, pri čemu se nalog mora izvršiti odmah i u cijelosti (u jednoj ili više transakcija) ili se ne izvršava uopšte. Nalog izvrši sve ili opozovi je moguće izvršiti samo kada je tržište otvoreno. Upotreba drugih dodatnih uslova nije moguća.

 5) S obzirom na izvršenje:

 • Nalog za poništenje (opoziv naloga "OP") - nalog kojim se poništava/stornira prethodni nalog.