Eurobroker a.d. Banja Luka

WebMail-om

eurobroker-nalog-webmail-full

Molimo Vas da prilikom otvaranja naloga putem ELEKTRONSKE POŠTE (WebMail) poštujete sljedeću proceduru:

  1. Zaključite aneks Ugovora o brokerskom posredovanju sa Eurobrokerom kojim se definiše pravo otvaranja naloga putem elektronske pošte u skladu sa Pravilima i internim uputstvima Eurobrokera;
  2. Nakon potpisivanja aneksa iz tačke jedan Eurobroker ce Vam dodijeliti korisničko ime i lozinku za pristup posebnom web-mailu sa koga je jedino moguće poslati obrazac za otvaranje naloga putem elektronske pošte;
  3. Sve pripremne radnje (sve što je potrebno za donošenje odluke o svim elementima naloga) završite prije početka postupka otvaranja naloga;
  4. Web mailu pristupate preko slijedeće adrese: http://trading.eurobroker.ba:9002/
  5. Nakon što upišete svoje korisničke podatke treba da izaberete adresu brokera kome upućujete poruku sa elementima naloga i da popunjen obrazac stavite u prilog poruke (attachment) i potvrdite slanje poruke;
  6. Elemente naloga obavezno dostavite na propisanom obrascu u obliku priloga (attachment). Svaki drugi način je neprihvatljiv;
  7. Ukoliko u obrascu budete navodili netačne, nelogične, nepotpune ili neprecizne elemente očekujte da će broker izričito zatražiti da se postupak ponovi radi pravilnog prijema i realizacije naloga u Vašem najboljem interesu;
  8. Na jednom obrascu možete poslati elemente za dva naloga. U jednom navratu možete poslati više obrazaca;
  9. Ukoliko želite da iz bilo kojeg razloga prekinete sa započetim otvaranjem naloga ili ne želite da se nalog otvori po zadatim elementima, a nakon što ste poslali obrazac u Eurobroker, odmah kontaktirajte brokera i saopštitie Vašu odluku nakon čega cete dobiti instrukcije šta dalje treba da činite;

Preuzmi obrazac za otvaranje naloga elektronskom poštom (MS Word - DOC)

Preuzmi obrazac za otvaranje naloga (PDF)

NAPOMENA:

Nakon prijema naloga zaposleni u Eurobrokeru provjeravaju uslove za prijem naloga i ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi nalog se prima i unosi u BST. Broj naloga iz knjige naloga je uvijek povezan sa arhiviranim elektronskim zapisom obrasca u menadžment sistemu elektronske pošte kod Eurobrokera.

Ukoliko zaposleni provjerom utvrdi da otvoreni nalog ne ispunjava sve uslove za prijem, nalog se odbija, a klijent se o tome obavještava putem telefona ili putem elektronske pošte na adresu sa koje je primljen obrazac sa elementima naloga.

Napominjemo korisnike da se adrese elektrosnke pošte dobijene za ovu namjenu ne mogu koristiti u bilo koju drugu svrhu, jer se poruke mogu poslati na samo ponudene adrese elektronske pošte ovlaštenih lica. Svaki pokušaj neovlaštene radnje se evidentira.

Eurobroker je dužan čuvati elektronske zapise obrazaca pet godina od dana otvaranja naloga.

EUROBROKER a.d. Banja Luka