Eurobroker a.d. Banja Luka

Izdavanje naloga fax-om

  1. Zaključite Ugovor o brokerskom posredovanju sa Eurobrokerom kojim se definiše pravo otvaranja naloga putem faxa u skladu sa Pravilima i internim uputstvima Eurobrokera;
  2. Dostavite Eurobrokeru pismeno brojeve faxa sa kojih ćete otvarati naloge;
  3. Sve pripremne radnje (sve što je potrebno za donošenje odluke o svim elementima naloga) završite prije početka postupka otvaranja naloga;
  4. Elemente naloga obavezno dostavite na propisanom obrascu. Svaki drugi način nije prihvatljiv;
  5. Ukoliko u obrascu budete navodili netačne, nelogične, nepotpune ili neprecizne elemente očekujte da će broker izričito zatražiti da se postupak ponovi radi pravilnog prijema i realizacije naloga u Vašem najboljem interesu;
  6. U jednom navratu možete poslati više obrazaca tj. naloga;
  7. Ukoliko želite da iz bilo kojeg razloga prekinete sa započetim otvaranjem naloga ili ne želite da se nalog otvori po zadatim elementima, a nakon što ste faxom poslali obrazac u Eurobroker, odmah kontaktirajte brokera i saopštitie Vašu odluku nakon čega ćete dobiti instrukcije šta dalje treba da činite;

Preuzmi obrazac za otvaranje naloga (PDF)

Preuzmi obrazac za otvaranje naloga (MS Word - DOC)

NAPOMENA:

Nakon prijema naloga putem faxa, zaposleni u Eurobrokeru provjeravaju uslove za prijem naloga i ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi nalog se prima i unosi u BST. Broj naloga iz knjige naloga je uvijek povezan sa arhiviranim elektronskim zapisom obrasca u fax menadžment sistemu kod Eurobrokera.

Ukoliko zaposleni provjerom utvrdi da otvoreni nalog ne ispunjava sve uslove za prijem, nalog se odbija, a klijent se o tome obavještava putem telefona a na fax sa kog je primljen obrazac sa elementima naloga šalje se obavještenje o odbijanju naloga.

Eurobroker je dužan čuvati elektronske zapise obrazaca pet godina od dana otvaranja naloga.

EUROBROKER a.d. Banja Luka