Eurobroker a.d. Banja Luka

O nama

eurobroker-logo-slogan

Brokersko – dilersko društvo “Eurobroker” a.d. Banja Luka je ovlašteni posrednik za trgovanje hartijama od vrijednosti na Banjalučkoj berzi, osnivač i član Banjalučke berze i Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske. Osnovano je već sada davne 2001. god. što nas čini jednom od prvih brokerskih kuća na tržištu kapitala Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Organizovani smo kao zatvoreno akcionarsko društvo sa sjedištem u Banjoj Luci koje ne posluje u sastavu banke ili druge institucije, što nas čini fleksibilnijim u traženju optimalnih rješenja za potrebe naših domaćih, a naročito klijenata izvan Bosne i Hercegovine o čemu svjedoče jedinstvene reference na tržištu kapitala Republike Srpske a to su:

 

 • 77 poslovnica po cijeloj teritoriji Republike Srpske;
 • preko 150.000 klijenata;
 • mlad tim stručnjaka;
 • brz, efikasan i pouzdan sistem trgovanja;
 • dugogodišnja tradicija na tržištu kapitala i još mnogo toga što nas čini jedinstvenim na tržištu.

Naše usluge su:

 • kupovina i prodaja hartija od vrijednosti (akcija, obveznica i drugih) na domaćim i stranim tržištima;
 • blok-poslovi;
 • ogranizovanje aukcija na Banjalučkoj berzi;
 • poklanjanje hartija od vrijednosti;
 • poslovi preuzimanja akcionarskih društava;
 • agent emisije;
 • investiciono savjetovanje;
 • prenos vlasništva po osnovu ugovora;
 • objektivno informisanje o kretanjima na tržištu kapitala u Republici Srpskoj.

EUROBROKER raspolaže vrijednim informacijama o tržištu kapitala u Republici Srpskoj i okruženju. Pozivamo investitore da razmotre interesantne mogućnosti za ulaganje u hartije od vrijednosti na tržištu kapitala  Republike Srpske koje pored rizika koji su karakteristični za zemlje u tranziciji nudi i zaista jedinstvene šanse za ulagače.

Organizacija poslovanja EUROBROKERA, nadzor Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, dobro osmišljen, moderan i siguran elektronski sistem trgovanja na Banjalučkoj berzi kao i automatizovan sistem za obračun i poravnanje Centralnog registra hartija od vrijednosti - čine jedan siguran ambijent u kome se obavljaju različite transakcije u najboljem interesu naših klijenata.

FATCA status

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker" a.d. Banja Luka registrovano je i kod Poreske uprave SAD - IRS (Internal Revenue Service) - sa FATCA statusom:
Participating Financial Institution not covered by an IGA
GIIN: PWATH4.99999.SL.070

Foreign Acount Tax Compliance Act (FATCA) predstavlja propis Sjedinjenih Američkih država koji je donesen i usvojen 18.03.2010. godine, a čija je primjena stupila na snagu 01.07.2014. godine. U suštini FATCA je propis kojim se strane finansijske institucije obvezuju da će poreskim vlastima SAD (U.S. IRS) dostavljati podatke o računima SAD klijenata na osnovu indicija o SAD statusu. "Eurobroker" a.d. Banja Luka je preuzeo obavezu postupanja po Foreign Account Tax Compliance Act -(FATCA) propisima SAD.

Za sve dodatne informacije koje su u vezi sa primjenom FATCA propisa u poslovanju "Eurobroker" a.d. Banja Luka možete kontaktirati FATCA officira putem e-mail-a: boris.majstorovic[a]eurobroker.ba.

Više informacija o FATCA propisu možete naći na stranici:  www.irs.gov

U prilogu možete pogledati FATCA obrazac: W-8BEN-E