Eurobroker a.d. Banja Luka

Eurobroker pristupio SEE Linku

29. septembar 2017.

see

Nakon što je početkom avgusta Banjalučka berza postala aktivan član SEE Link mreže, Eurobroker je takođe potpisao ugovor o pristupanju ovom projektu.

SEE Link je projekt koji su pokrenule bugarska, hrvatska i makedonska berza s ciljem kreiranja infrastrukture za trgovanje hartijama sa ova tri tržišta. Projekat je podržan od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i u međuvremenu se proširio na ukupno 7 tržišta jugoistoka Evrope. Svrha sistema je povećanje likvidnosti i poboljšanje pristupa investitorima ali i brokerima.

Eurobroker, kao jedno od najstarijih brokersko dilerskih društava na domaćem tržištu, je prepoznao značaj ovog regionalnog projekta te je u skladu s tim 29.08.2017. potpisao ugovor o pristupanju SEE Link sistemu. Tako smo postali jedna od prvih brokerskih kuća sa tržišta kapitala Republike Srpske koja je pristupila ovom projektu.

Uskoro naši klijenti mogu očekivati nove informacije o mogućnostima i načinima trgovanja na regionalnim berzama.