Eurobroker a.d. Banja Luka

Multilateralne kompenzacije

multilateralna-kompenzacija-banjalucka berza

Multilateralna kompenzacija je način za prebijanje dugovanja između poslovnih subjekata u Republici Srpskoj na osnovu obaveznih i dobrovoljnih kompenzacija, prenosom potraživanja (cesija) i javne prodaje potraživanja.

Dana 19.03.2014. godine u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 20/14 objavljen je Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije (u daljem tekstu: Zakon). Ovim Zakonom je predviđeno da su svi subjekti – Učesnici iz člаna 3. Zаkоnа tj. sva pravna lica i druga lica koja imaju otvoren žiro račun - glavni račun u banci u obavezi da prijave svoje neosporne novčane obaveze u Jedinstveni sistem za multilateralne kompenzacije i cesije po Odluci Vlade Republike Srpske.

Zakonom i Uputstvom za Jedinstveni sistem za multilateralne kompenzacije i cesije ovlašteni smo da se Vi Učesnici možete registrovati kod nas putem obrazca MLK1 i da u Vaše ime možemo pristupati sistemu te prijavljivati Vaša obaveze koje dostavite na obrazcu MLK2 i оbаvlјati drugе pоslоvе u vеzi sа multilаtеrаlnоm kоmpеnzаciјоm, multilаtеrаlnоm cеsiјоm i prоdајоm pоtrаživаnjа i na taj način uz minimalnu naknadu naplatiti Vam Vaša „nenaplativa“ potraživanja, ubrzati Vam naplatu i poboljšati Vašu likvidnost.

O multilateralnim kompenzacijama više možete saznati u Upustvu za MLK.

Vaš vodič na finansijskim tržištima!