O nama

Brokersko – dilersko društvo “Eurobroker” a.d. Banja Luka je ovlašteni posrednik za trgovanje hartijama od vrijednosti na Banjalučkoj berzi, osnivač i član Banjalučke berze i Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske. Osnovano je već sada davne 2001. god. što nas čini jednom od prvih brokerskih kuća na tržištu kapitala Republike Srpske. Organizovani smo kao zatvoreno akcionarsko društvo sa sjedištem u Banjoj Luci koje ne posluje u sastavu banke ili druge institucije, što nas čini fleksibilnijim u traženju optimalnih rješenja za potrebe naših domaćih, a naročito klijenata izvan Bosne i Hercegovine o čemu svjedoče jedinstvene reference na tržištu kapitala Republike Srpske a to su:

 

 • 77 poslovnica po cijeloj teritoriji Republike Srpske;
 • preko 150.000 klijenata;
 • mlad tim stručnjaka;
 • brz, efikasan i pouzdan sistem trgovanja;
 • dugogodišnja tradicija na tržištu kapitala i još mnogo toga što nas čini jedinstvenim na tržištu.

Naše usluge su:

 • kupovina hartija od vrijednosti;
 • prodaja hartija od vrijednosti;
 • blok-poslovi;
 • poslovi preuzimanja akcionarskih društava;
 • kupovina državnog kapitala putem aukcije na Banjalučkoj berzi;
 • poslovi agenta emisije;
 • prenos vlasništva po osnovu ugovora;
 • objektivno informisanje o kretanjima na tržištu kapitala u Republici Srpskoj.

EUROBROKER raspolaže vrijednim informacijama o tržištu kapitala u Republici Srpskoj i okruženju. Pozivamo investitore da razmotre interesantne mogućnosti za ulaganje u hartije od vrijednosti na tržištu kapitala  Republike Srpske koje pored rizika koji su karakteristični za zemlje u tranziciji nudi i zaista jedinstvene šanse za ulagače.

Organizacija poslovanja EUROBROKERA, nadzor Komisije za hartije od vrijednosti, dobro osmišljen, moderan i siguran elektronski sistem trgovanja na Banjalučkoj berzi kao i automatizovan sistem za obračun i poravnanje Centralnog registra HOV - čine jedan siguran ambijent u kome se obavljaju različite transakcije u najboljem interesu naših klijenata.