Nova pravila poslovanja

17. 07. 14

eurobroker sa sloganom 3Obavještavamo sve klijente i investitore da je "Eurobroker" a.d. Banja Luka uslijed uvođenja nove usluge investiciono savjetovanje i reorganizacije dana 12.07.2017. godine dobio saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti (KHOV) na nova Pravila poslovanje koja su izmijenjena u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i Pravilnikom o poslovanju berzanskih posrednika te da stupanjem na snagu ovih pravila prestaju da važe Pravila poslovanja Brokersko - dilerskog društva “Eurobroker“ a.d. Banja Luka od 21.09.2012. godine. Nova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objave na internet stranici Eurobrokera. Nova pravila možete pročitati na našoj internet stranici, u sjedištu Eurobroker-a i poslovnicama Eurobrokera.

  1. PRAVILA POSLOVANJA - Eurobroker a.d. Banja Luka - NOVI PRAVILNIK 2017

S poštovanjem,

Vaš vodič na tržištu kapitala.
"Eurobroker" a.d. Banja Luka